Skip to content ↓

Projekt NEXUS

Projekt NEXUS (Horyzont Europa) ma na celu współtworzenie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę innowacyjnych działań w dziewięciu organizacjach badawczych i ich ekosystemach badawczo-rozwojowych w zakresie Planów Równości Płci. 


W rezultacie przyczyni się do wzmocnienie zmian instytucjonalnych poprzez rozwinięcie/ rozbudowanie  - planów równości płci (GEP-ów) przyjmując perspektywę intersekcjonalną i międzysektorową. Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutnicza i. St. Staszica w Krakowie jest jedną z dziewięciu instytucji badawczych zaangażowanych w ten projekt.  


Zadania realizowane w projekcie:

1. WP2 Analiza nierówności i luk związanych z inkluzywnością w aktualnie obowiązujących Planach Równości Płci. Wspólne projektowanie działań włączających perspektywę intersekcjonalności. 
2. WP3 Pilotaż działań zaprojektowanych w WP2 w instytucjach partnerskich
2. WP4 Budowanie świadomości, wzajemne uczenie się i dzielenie wiedzą w ramach partnerstwa w projekcie, rozszerzanie działań na interesariuszy zewnętrznych 


Więcej informacji na stronie internetowej projeku

 

Stopka