Przejdź do treści Przejdź do stopki

Równość w AGH

Chcemy, aby nasza uczelnia była miejscem równych szans, wolnym od uprzedzeń i dyskryminacji, zapewniającym bezpieczeństwo osobom pracującym i studiującym, w którym szacunek dla drugiego człowieka, równe traktowanie i poszanowanie różnorodności są ważnymi wartościami.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, przestrzegając przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i działając w duchu Jej wartości, dokłada wszelkich starań, aby zachować równe szanse w dostępie do kształcenia oraz badań naukowych. Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie sprzeciwia się działaniom dyskryminującym między innymi ze względu na płeć, rasę, wiek, orientację i tożsamość psychoseksualną, pochodzenie etniczne, wyznanie lub jego brak.

Różnorodność i równe traktowanie mają wpływ na rozwój całej organizacji, wzrost kreatywności i innowacyjności, które są kluczowe w edukacji i nauce. Różnorodność w organizacjach daje dostęp do różnych talentów, perspektyw i punktów widzenia, otwiera organizację  na nowe rozwiązania problemów, co jest szczególnie ważne dziś w kontekście dynamicznych zmian gospodarczych, technologicznych czy społecznych."

Stopka