Skip to content ↓

Zespół ds. Planu Równości Płci

Główne cele Zespołu ds. Planu Równości Płci (GEP) w AGH to: wspieranie równości w karierach osób pracujących w uczelni oraz w procesach kształcenia osób studiujących, zapewnienie równowagi płci w procesach decyzyjnych i organach decyzyjnych na uczelniach, włączenie wymiaru płci do projektowania badań naukowych, innowacji i dydaktyki.

Kadencja Zespołu w składzie: 

dr hab. Katarzyna Leszczyńska, prof. AGH (Wydział Humanistyczny) – przewodnicząca, 

mgr Katarzyna Cieślak (Szkoła Doktorska), 

mgr Agnieszka Chrząszcz (Centrum e-Learningu AGH), 

dr hab. Jacek Gądecki, prof. AGH (Wydział Humanistyczny), 

dr inż. Krzysztof Kluza (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej), 

dr Joanna Pyrkosz-Pacyna (Wydział Humanistyczny), 

dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH (Wydział Humanistyczny),

trwa do 31 sierpnia 2024 roku. 

Zespół opracował Plan Równości Płci na lata 2022-2024. Głównym celem opracowanego dokumentu było wypracowanie rozwiązań instytucjonalnych, które będą wsparciem dla osób studiujących i pracujących w AGH. Chcemy, aby nasza uczelnia była miejscem równych szans, wolnym od uprzedzeń i dyskryminacji, zapewniającym bezpieczeństwo osobom pracującym i studiującym, w którym szacunek dla drugiego człowieka, równe traktowanie i poszanowanie różnorodności są ważnymi wartościami – czytamy we wstępie opracowanego dokumentu. 

 

Kontakt

W sprawie badań naukowych nad równym traktowaniem w uczelniach wyższych oraz aktualnych działań zespołu, zapraszamy do kontaktu: gep@agh.edu.pl  

Stopka